کنفرانس سالانه کارزار دستها از مردم ایران کوتاه

کنفرانس سالانه کارزار دستها از مردم ایران کوتاه
۲۸ نوامبر ۲۰۰۹
۱۰ صبح تا ۶ بعداز ظهر
مهلت برای ارسال قطعنامه ۲۰ نوامبر
دستور جلسه
ساعت ۱۰ نام نویسی
ساعت ۱۱-۱۱.۳۰
گزارش فعالیت‌های سال گذشته – مارک فیشرمنشی کارزار دستها از مردم ایران
ساعت۱۱.۳۰-۱۳
نیاز امپریالیسم به ادامه درگیری و اوضاع سیاسی در منطقه خاور میانه
پروفسور موشه مخور – استاد کینگز کالج دانشگاه لندن ، مایک مکنر استاد دانشگاه آکسفورد و مولف کتاب “استراتژی انقلابی”
ساعت ۱۳-۱۴ نهار
ساعت ۱۴-۱۵.۳۰
سخنرانی پروفسور سیروس بینا نویسنده کتاب : سرمایه داری مدرن و ایدئولوژی اسلامی در ایران، استاد دانشگاه مینسوتا- تیتر دقیق سخنرانی ایشان بعد اعلام میشود
ساعت ۱۶-۱۷.۳۰
مبارزات کارگران ایران – یاسمین میزر – دانشگاه گلاسگو و دبیر اول کارزار دستها از مردم ایران کوتاه
برای رزرو جا با ایمیل زیر تماس بگیرید

email:office@hopoi.info
http://www.hopoi.org

Somers Town Community Centre, 150 Ossulston Street,
London NW1 1EE (near Euston station)

Be Sociable, Share!
This entry was posted in HOPI blog. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *